• Khóa học 100 giờ
  • Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon

Shri Yoga Tân Bình

STUDIO-1

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

6:45 – 7:45

TIÊN

LOAN

LIÊN LÊ

LOAN

LIÊN LÊ

 

12:00 - 13:00

           

18:00 - 19:00

 TIÊN PHỤNG  TIÊN  PHỤNG  LOAN  

 

Classes

Giá (VND)

Unlimited

1 month 1.050.000
3 months 2.830.000
6 months 5.230.000
12 months 9.830.000
3 Classes a week (One month)

Mon – Wed – Fri

800.000

 

Học viên vui lòng đến lớp đúng giờ. Điện thoại di động không sử dụng trong giờ tập.

Ghi Chú:

  1. Giáo viên sẽ hướng dẫn lớp học tùy vào khả năng thực tế của từng học viên trong lớp, căn bản dựa vào các loại yoga truyền thống Hatha, Hatha Vinyasa, Ashtanga và Ashtanga Vinyasa.