• Trung tâm Yoga saigon
 • Trung tâm Yoga saigon
 • Trung tâm Yoga saigon
 • Trung tâm Yoga saigon

Video

 • 01. Yoga cùng Kim Nguyễn (Thế Bò Cạp, Thế Bánh Xe Nắm Chân, Thế Nhân Viên Đảo Ngược Một Chân)
 • 02. Cách thực hiện tư thế Chakrasana/Backroll bởi Kim Nguyễn
 • 03. Shriyoga mới Đặng Dung/ Shriyoga at new location in district 1
 • 04. Kỹ thuật chuẩn bị vào thế Trồng Chuối ( Kiềng Ba Chân) hướng dẫn bởi Kim Nguyễn
 • 05. Tập Tư Thế Bồ Câu và Gà Trống B/ Kapotasana and Urdhva Kukutasana B tại công viên McKay - Bend, Mỹ
 • 06. Thăng Bằng Theo 06 Hướng Của Khớp Hông Bởi Kim Nguyễn
 • 07. Từ Kiềng Ba Chân Vào Thế Con Gà Trống Cùng Kim Nguyễn
 • 08. Bồ Câu Vua Một Chân Số 1 Hướng Dẫn Bởi Kim Nguyễn
 • 09. Hít Thở Toàn Phần/ Hít Thở Ba Phần Kết Hợp Với Hơi Thở Ujjayi
 • 10. Thăng Bằng Bằng Bàn Tay Bởi Kim Nguyễn
 • 11. Tư Thế Vua Khiêu Vũ - Kim Nguyễn
 • 12. Tư Thế Đứng Bằng Bàn Tay Bò Cạp - Kim Nguyễn
 • 13. Kỹ thuật thực hiện tư thế chiếc ghế - Utkatasana
 • 14. Hướng dẫn kỹ thuật tư thế Chiến Binh Thứ Nhất - Warrior 1
 • 15. Kỹ thuật tư thế Tam Giác- Triangle pose
 • 16. Tư thế Tam Giác Đảo - Revolving Triangle
 • 17. Tư Thế Chiến Binh thứ 2 - Warrior 2
 • Yoga cùng Kim Nguyễn (Thế Bò Cạp, Thế Bánh Xe Nắm Chân, Thế Nhân Viên Đảo Ngược Một Chân)

 • Cách thực hiện tư thế Chakrasana/Backroll bởi Kim Nguyễn

 • Shriyoga mới Đặng Dung/ Shriyoga at new location in district 1

 • Kỹ thuật chuẩn bị vào thế Trồng Chuối ( Kiềng Ba Chân) hướng dẫn bởi Kim Nguyễn

 • Tập Tư Thế Bồ Câu và Gà Trống B/ Kapotasana and Urdhva Kukutasana B tại công viên McKay - Bend, Mỹ

 • Thăng Bằng Theo 06 Hướng Của Khớp Hông Bởi Kim Nguyễn

 • Từ Kiềng Ba Chân Vào Thế Con Gà Trống Cùng Kim Nguyễn

 • Bồ Câu Vua Một Chân Số 1 Hướng Dẫn Bởi Kim Nguyễn

 • Hít Thở Toàn Phần/ Hít Thở Ba Phần Kết Hợp Với Hơi Thở Ujjayi

 • Thăng Bằng Bằng Bàn Tay Bởi Kim Nguyễn

 • Tư Thế Vua Khiêu Vũ - Kim Nguyễn

 • Tư Thế Đứng Bằng Bàn Tay Bò Cạp - Kim Nguyễn

 • Kỹ thuật thực hiện tư thế chiếc ghế - Utkatasana

 • Hướng dẫn kỹ thuật tư thế Chiến Binh Thứ Nhất - Warrior 1

 • Kỹ thuật tư thế Tam Giác- Triangle pose

 • Tư thế Tam Giác Đảo - Revolving Triangle

 • Tư Thế Chiến Binh thứ 2 - Warrior 2