• Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon

News

Khóa kỹ năng đứng lớp yoga tại hà nội 2018

Khai giảng ngày 31/03/2018 kết thúc ngày 06/04/2018
Đăng ký trước 28/2 để được GIẢM HP!
Học Từ Thứ Bảy Ngày 31/3 - Thứ Sáu ngày 6/4
Sáng 8g00 - 11g00
Chiều 13g30 - 16g30 

Hội Thảo Anusara Yoga Cùng Kim Nguyễn Tại Tokyo ngày 28/10/2017

Amazing Kim Nguyen is coming to Tokyo in October!
Join us for her Anusara workshop, "Consciousness (Shiva) and Energy (Shakti)"!

Học, tu luyện để hiểu và hạn chế phán xét

Quá nhiều kiến thức, quá nhiều thông tin tràn lan trên mạng, các khóa đào tạo, hội thảo mở liên tục đang diễn ra ở mọi nơi trên thế giới về yoga, và Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Khóa "Kỹ Năng Đứng Lớp Yoga Cùng Kim Nguyễn 9/2017"

Trang bị quy trình căn bản để hướng dẫn yoga, người hướng dẫn yoga phải làm gì để có năng lượng tỏa sáng!

Khai giảng lớp Ashtanga Vinyasa Primary Series

Shriyoga sẽ khai giảng lớp Ashtanga Vinyasa Primary Series (Ashtanga chuỗi 1) vào ngày 9/10/2017 dành cho người mới tập Ashtanga

Hội Thảo Anusara Yoga Cùng Kim Nguyễn Tại Cần Thơ

Sáng Thứ bảy 8g30 - 11g00: SỰ QUAN TRỌNG CỦA NỀN MÓNG 
Nền móng trong các tư thế đứng, ngồi, quỳ… trong khi tập luyện tư thế là như thế nào? Tại sao chúng ta phải chú trọng vào nền móng?