• Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon

Tính kỷ luật, đốt cháy, làm nóng

Có bao giờ bạn tự hỏi mình rằng: " Tôi đã thật sự làm hết mình để thay đổi những thói quen làm cản trở con đường tu luyện của tôi chưa?" Từ những tư duy, cử chỉ nho nhỏ trên tấm thảm cho đến trong cuộc sống, thói quen cách bạn đan các ngón tay, thói quen chỉ thích tập những thế mình thích, hoặc chỉ thích tập sức mạnh, hoặc chỉ thích tập độ dẻo, không muốn thử và khám phá các loại bài tập khác cũng như các thế khác....không thể ngồi yên dù chỉ 10 phút khép mắt và theo dõi hơi thở...

Hãy dùng ngọn lửa, sức mạnh bên trong, ý chí, sự tự tin nhưng không thiếu tính tích cực và tình yêu thương để đốt và chuyển hóa những thói quen cũ và những điều tiêu cực mà ta biết sẽ tạo ra sự mất cân bằng cho cơ thể, tâm trí và cả cảm xúc.... đó cũng là chủ đề hôm nay TAPAS - Tính kỷ luật, đốt cháy, làm nóng...

Kim Nguyễn

Xem thêm > cách huấn luyện đào tạo giáo viên Yoga