• Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon

Shri Yoga Dist.1

STUDIO-2

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

6:30 - 7:30

TRINH

TRÂM 

XUÂN

 TRÂM

KIỆT

 HUYỀN  

9:30 – 11:30

 

 

 

  

 

 

ADVANCED CLASS
240K 1 SESSION

 

 

ADVANCED CLASS
240K 1 SESSION

 

12:00 – 13:00

KIM

LIÊN LÊ

LOAN

TRINH

THÚY

 

 

18:00 – 19:00

LOAN

LIÊN LÊ

LOAN

TRÂM

 TIÊN

 

 

 

Classes

Giá (VND)

Unlimited

1 month 1.200.000
3 months 3.050.000
6 months 5.750.000
12 months 10.800.000
3 Classes a week (One month)

Mon – Wed – Fri

850.000

Tue – Thurs - Sat

Classes
1 class 250.000

4 classes (valid 1 month)

850.000

10 classes (valid 3 months)

2.000.000
20 classes (valid 5 months) 3.400.000
30 classes (valid 7 months) 4.600.000

40 classes (valid 9 months)

5.800.000

Advanced

1 class 240.000
10 class 2.000.000

Natal Yoga

10 classes (valid 6 weeks)

2.000.000

Học viên vui lòng đến lớp đúng giờ. Điện thoại di động không được mang vào lớp học.

Ghi Chú:

  1. Giáo viên sẽ hướng dẫn lớp học tùy vào khả năng thực tế của từng học viên trong lớp, căn bản dựa vào các loại yoga truyền thống Hatha, Hatha Vinyasa, Ashtanga và Ashtanga Vinyasa.
  2. Lớp Yoga cuối tuần từ 9:30 – 11:30 đăng ký trước 10 buổi sẽ là 2.000.000đ
  3. Lớp Yoga cho phụ nữ mang thai phải đăng ký trước 10 buổi (hạn 6 tuần): 2.000.000đ.