• Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon

Shri Yoga Tan Binh Dist

STUDIO 1

Mon Tue Wed Thu Fri Sat
6:45 - 7:45 TIÊN LOAN LIÊN LÊ LOAN Liên Lê  
9:45 - 10: 45           Arial Yoga
11:45 - 13:30 Ashtanga Arial Yoga Ashtanga Arial Yoga Ashtanga  
18:00 - 19:00 TIÊN  NGUYỄN VY  NGUYỄN LOAN  

 

Classes

Giá (VND)

Unlimited

1 month 1.050.000
3 months 2.830.000
6 months 5.230.000
12 months 9.830.000
3 Classes a week (One month)

Mon – Wed – Fri

800.000

Tue – Thurs - Sat

Học viên vui lòng đến lớp đúng giờ. Điện thoại di động không được mang vào lớp học.

Ghi Chú:

  1. Giáo viên sẽ hướng dẫn lớp học tùy vào khả năng thực tế của từng học viên trong lớp, căn bản dựa vào các loại yoga truyền thống Hatha, Hatha Vinyasa, Ashtanga và Ashtanga Vinyasa.