• Trung tâm Yoga saigonTừ 1/7 Shriyoga Trần Quốc Thảo sẽ dời về 54 Đặng Dung, p Tân Định, quận 1. KHUYẾN MÃI 20% ĐẾN 5/7
  • Trung tâm Yoga saigonTừ 1/7 Shriyoga Trần Quốc Thảo sẽ dời về 54 Đặng Dung, p Tân Định, quận 1. KHUYẾN MÃI 20% ĐẾN 5/7

Shri Yoga Quận 1

STUDIO-2

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

6:30 - 7:30

 

MULTI-LEVEL 

(Mọi trình độ)

SOPHIE

 

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ)

TRÂM

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ)

XUÂN

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ)

TRÂM

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ)

KIỆT

   

8:00 – 9:00

BEGINNER

(Yoga Căn bản)

CLASS

THỦY

 BEGINNER

(Yoga Căn bản)

CLASS

HUYỀN LÊ

    BEGINNER

(Yoga Căn bản)

CLASS

SYSNEY

  BEGINNER

(Yoga Căn bản)

CLASS

BÌNH

BEGINNER

(Yoga Căn bản)

CLASS

THƠ

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ) 

HUYỀN ĐẶNG

 

 

 

9:30-11:15

 

 

 

 

FINDING FLEXIBILITY & STRENGTH

LOAN

 

FINDING FLEXIBILITY & STRENGTH

LOAN

   

 

9:30-11:30

 

 

 

 

 

 

ADVANCED 

CLASS

ADVANCED

CLASS

12:00 – 13:00

MUILTI-LEVEL 

(Mọi trình độ)

LOAN

 

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ)

SOPHIE

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ)

LOAN

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ)

LIÊN

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ)

THÚY

 

 

 

15:00 - 16:00

 

BEGINNE

CLASS

(Yoga Căn bản)

QUYÊN

 

 

BEGINNER CLASS

(Yoga Căn bản)

KIM LOAN

 

BEGINNER CLASS

(Yoga Căn bản)

HUYỀN LÊ

   

 

16:00 - 17:15

 

 

NATAL YOGA 

(Yoga Bầu)

DUNG

 

NATAL YOGA

(Yoga Bầu)

DUNG

     

18:15 – 19:15

 

 

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ) 

LOAN

 

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ)

XUÂN

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ)

LOAN

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ)

NGUYỄN

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ)

 TIÊN

 

 

 

BẢNG HỌC PHÍ

Thẻ hội viên (gói)/ Membership

Học phí /Fee ( vnđ)

YOGA CĂN BẢN/ BEGINNER YOGA:

Hai - Tư - Sáu/ Mon - Wed - Fri hoặc/or

Ba - Năm - Bảy/ Tue - Thu - Sat

1 tháng/1 month

 

Full các ngày trong tuần từ Thứ Hai đến Thứ Bảy/ All days per week

1 tháng/ 1 month

600,000vnđ

 

 

 

850,000vnđ

GÓI KHÔNG GIỚI HẠN BUỔI TẬP/ UNLIMITED CLASS

1 tháng/ 1 month

3 tháng/ 3 month

6 tháng/ 6 month

12 tháng/ 12 month

 

1,200,000 vnđ

3,050,000 vnđ

5,750,000 vnđ

10,800,000 vnđ

BA NGÀY CỐ ĐỊNH TRONG TUẦN/ 3 FIXED DAYS PER WEEK

Hai - Tư - Sáu/ Mon - Wed - Fri Hoặc/Or

Ba - Năm - Bảy/ Tue - Thu - Sat

1 tháng/ 1 month

3 tháng/ 3 month

6 tháng/ 6 tháng

12 tháng/ 12 tháng

 

 

 

 

850,000 vnđ

2,425,000 vnđ

4,590,000 vnđ

8,670,000 vnđ

LỚP TẬP LẺ/ DROP IN CLASSES:

1 lớp/ 1 class

4 lớp ( sử dụng trong vòng 1 tháng) /4 classes (1 month valid)

10 lớp ( sử dụng trong vòng 3 tháng) / 10 classes (3 month valid)

20 lớp ( sử dụng trong vòng 5 tháng)/ 20 classes (5 month valid)

 

250,000 vnđ

850,000 vnđ

2,000,000 vnđ

3,400,000 vnđ

LỚP NÂNG CAO/ ADVANCED CLASS

1 buổi/ 1 session

10 buổi (sử dụng trong vòng 3 tháng)/ 10 session  (3 month valid)

 

240,000 vnđ

2,000,000 vnđ

LỚP ASHTANGA VINYASA

1 buổi/ 1 session 

10 buổi (sử dụng trong vòng 2 tháng)/ 1 session (2 month valid)

 

 

240,000 vnđ

2,000,000 vnđ

YOGA BẦU/ NATAL YOGA

10 buổi (sử dụng trong vòng 6 tuần)/ 10 session (6 weeks valid)

2,000,000 vnđ

Học viên vui lòng đến lớp đúng giờ. Điện thoại di động không được mang vào lớp học.

Ghi Chú:

  1. Giáo viên sẽ hướng dẫn lớp học tùy vào khả năng thực tế của từng học viên trong lớp, căn bản dựa vào các loại yoga truyền thống Hatha, Anusara, Hatha Vinyasa.
  2. Lớp Aerial Yoga (Yoga võng)  học phí 10 buổi học phí 1.800.000vnđ, 1 buổi lẻ học phí 200.000vnđ