• Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon

Shri Yoga Quận 1

STUDIO-2

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

6:30 - 7:30

 

MULTI-LEVEL 

(Mọi trình độ)

SOPHIE

 

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ)

TRÂM

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ)

MINH HẬU

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ)

TRÂM

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ)

KIỆT

   

8:00 – 9:00

BEGINNER

(Yoga Căn bản)

CLASS

THỦY

 BEGINNER

(Yoga Căn bản)

CLASS

HUYỀN LÊ

    BEGINNER

(Yoga Căn bản)

CLASS

SYSNEY

  BEGINNER

(Yoga Căn bản)

CLASS

BÌNH

BEGINNER

(Yoga Căn bản)

CLASS

THƠ

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ) 

HUYỀN ĐẶNG

 

 

 

9:15-11:15

 

 

 

 

FINDING FLEXIBILITY & STRENGTH

(Advanced class)

LOAN

 

FINDING FLEXIBILITY & STRENGTH

(Advanced class)

LOAN

   

 

9:30-11:30

 

 

 

 

 

 

ADVANCED 

CLASS

ADVANCED

CLASS

 

9:30 -10:45

 

YOGA PHỤC HỒI

 

 

YOGA PHỤC HỒI

 

   

12:00 – 13:00

MUILTI-LEVEL 

(Mọi trình độ)

LOAN

 

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ)

SOPHIE

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ)

LOAN

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ)

XUÂN

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ)

THÚY

 

 

 

15:00 - 16:00

 

BEGINNE

CLASS

(Yoga Căn bản)

QUYÊN

 

 

BEGINNER CLASS

(Yoga Căn bản)

MINH HẬU

 

BEGINNER CLASS

(Yoga Căn bản)

HUYỀN LÊ

   

 

16:00 - 17:15

 

 

NATAL YOGA 

(Yoga Bầu)

DUNG

 

NATAL YOGA

(Yoga Bầu)

DUNG

     

18:15 – 19:15

 

 

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ) 

LOAN

 

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ)

XUÂN

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ)

LOAN

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ)

NGUYỄN

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ)

 TIÊN

 

 

 

BẢNG HỌC PHÍ

Thẻ hội viên (gói)/ Membership

Học phí /Fee ( vnđ)

YOGA CĂN BẢN/ BEGINNER YOGA:

Hai - Tư - Sáu/ Mon - Wed - Fri hoặc/or

Ba - Năm - Bảy/ Tue - Thu - Sat

1 tháng/1 month

 

Full các ngày trong tuần từ Thứ Hai đến Thứ Bảy/ All days per week

1 tháng/ 1 month

700,000vnđ

 

 

 

950,000vnđ

GÓI KHÔNG GIỚI HẠN BUỔI TẬP/ UNLIMITED CLASS

1 tháng/ 1 month

3 tháng/ 3 month

6 tháng/ 6 month

12 tháng/ 12 month

 

1,400,000 vnđ

3,400,000 vnđ

6,400,000 vnđ

11,900,000 vnđ

BA NGÀY CỐ ĐỊNH TRONG TUẦN/ 3 FIXED DAYS PER WEEK

Hai - Tư - Sáu/ Mon - Wed - Fri Hoặc/Or

Ba - Năm - Bảy/ Tue - Thu - Sat

1 tháng/ 1 month

3 tháng/ 3 month

6 tháng/ 6 tháng

12 tháng/ 12 tháng

 

 

 

 

950,000 vnđ

2,700,000 vnđ

5,100,000 vnđ

9,600,000 vnđ

LỚP TẬP LẺ/ DROP IN CLASSES:

1 lớp/ 1 class

4 lớp ( sử dụng trong vòng 1 tháng) /4 classes (1 month valid)

10 lớp ( sử dụng trong vòng 3 tháng) / 10 classes (3 month valid)

20 lớp ( sử dụng trong vòng 5 tháng)/ 20 classes (5 month valid)

 

300,000 vnđ

950,000 vnđ

2,200,000 vnđ

3,800,000 vnđ

LỚP NÂNG CAO/ ADVANCED CLASS

1 buổi/ 1 session

10 buổi (sử dụng trong vòng 3 tháng)/ 10 session  (3 month valid)

 

300,000 vnđ

2,200,000 vnđ

LỚP FINDING FLEXIBILITY AND STRENGTH 

1 buổi/ 1 session 

10 buổi (sử dụng trong vòng 2 tháng)/ 10 session (2 month valid)

 

 

300,000 vnđ

2,200,000 vnđ

YOGA BẦU/ NATAL YOGA

10 buổi (sử dụng trong vòng 6 tuần)/ 10 session (6 weeks valid)

2,200,000 vnđ

YOGA PHỤC HỒI

1 Buổi/ 1 session

10 Buổi (sử dụng trong vòng 6 tuần)/ 10 Session (6 weeks valid)

 

200,000 vnđ

1,700,000 vnđ

Học viên vui lòng đến lớp đúng giờ. Điện thoại di động không được mang vào lớp học.

Ghi Chú:

  1. Giáo viên sẽ hướng dẫn lớp học tùy vào khả năng thực tế của từng học viên trong lớp, căn bản dựa vào các loại yoga truyền thống Hatha, Anusara, Hatha Vinyasa.
  2. Lớp Aerial Yoga (Yoga võng)  học phí 10 buổi học phí 1.800.000vnđ, 1 buổi lẻ học phí 200.000vnđ