• Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon

Shri Yoga Quận 3

STUDIO-2

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

6:30 - 7:30

Multi-Level

(Mọi trình độ)

 

SOPHIE

 

 TRÂM XUÂN  TRÂM KIỆT    

8:00 – 9:00

BEGINNER

(Yoga căn bản)

THỦY

 HUYỀN LÊ

    THƠ

  BÌNH

HIỀN

HUYỀN ĐẶNG

 

 

 

9:30-11:15

 

 

ASHTANGA

PRIMARY

SERIES

 

ASHTANGA

PRIMARY

SERIES

 

ASHTANGA

PRIMARY

SERIES

   

 

9:30-11:30

 

 

 

 

 

 

ADVANCED 

CLASS

ADVANCED

CLASS

12:00 – 13:00

Multi-Level

(Mọi trình độ)

 

LOAN

 

LIÊN LÊ

LOAN

SOPHIE

THÚY

 

 

 

15:00 - 16:00

BEGINNER

(Yoga căn bản)

QUYÊN

 

QUYÊN

 

QUYÊN

   

18:15 – 19:15

Multi-Level

(Mọi trình độ)

 

LOAN

 

LIÊN LÊ

LOAN

TRÂM

 TIÊN

 

 

 

BẢNG HỌC PHÍ

Monthly ( theo tháng)

Fee (Học Phí)
1 month (1 tháng) 1.200.000đ
3 months (3 tháng) 3.050.000đ
6 months (6 tháng) 5.750.000đ
12 months (12 tháng) 10.800.000đ
3 Classes a week (3 ngày cố định/ 1 tuần)

Mon – Wed – Fri  (2-4-6) Hoặc

850.000đ (Hạn một tháng)

Tue – Thurs - Sat (3-5-7)

 

Classes (Các lớp lẻ)

Gói phí này không áp dụng cho lớp Advanced, Ashtanga và Aerial Yoga 

 

1 class (1 lớp) 250.000đ

4 classes valid 1 month (4 lớp hạn sử dụng 1 tháng)

850.000đ

10 classes valid 3 months (10 lớp hạn sử dụng 3 tháng)

2.000.000đ
20 classes  valid 5 months (20 lớp hạn sử dụng 5 tháng) 3.400.000đ
30 classes  valid 7 months (30 lớp hạn sử dụng 7 tháng) 4.600.000đ

40 classes valid 9 months (40 lớp hạn sử dụng 9 tháng)

5.800.000đ

Advanced Yoga (Yoga Nâng Cao)

1 class (1 lớp) 240.000đ
10 class valid 3 months (10 lớp han sử dụng 3 tháng) 2.000.000đ

Natal Yoga (Yoga cho phụ nữ mang thai)

10 classes valid 6 weeks (10 lớp hạn sử dụng 6 tuần)

2.000.000đ

Học viên vui lòng đến lớp đúng giờ. Điện thoại di động không được mang vào lớp học.

Ghi Chú:

  1. Giáo viên sẽ hướng dẫn lớp học tùy vào khả năng thực tế của từng học viên trong lớp, căn bản dựa vào các loại yoga truyền thống Hatha, Anusara, Hatha Vinyasa.
  2. Lớp Yoga Nâng Cao từ 9:30 – 11:30 đăng ký trước 10 buổi học phí 2.000.000đ, 1 buổi học phí 240.000đ
  3. Lớp Yoga cho phụ nữ mang thai phải đăng ký trước 10 buổi (hạn sử dụng 6 tuần) học phí 2.000.000đ.
  4. Lớp Ashtanga Primary Series 9:00 - 10:45, 10 buổi học phí 2.000.000đ, 1 buổi lẻ học phí 240.000đ. Lưu ý: KHÔNG dành cho người mới tập yoga, có vấn đề về cổ tay, vai, lưng, gối.
  5. Lớp Aerial Yoga (Yoga võng)  học phí 10 buổi học phí 1.800.000đ, 1 buổi lẻ học phí 200.000đ
  6. Lớp Yoga Căn bản  2-4-6 hoặc 3-5-7 học phí  600.000đ/1 tháng, full nguyên tuần từ thứ 2 đến thứ 7 học phí 900/1 tháng
  7. Các lớp còn lại như bảng học phí bên trên.