• Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon

Shri Yoga Quận 3

 

6:30 - 7:30

9:30 - 11:30

12:00 - 13:00

18:15 - 19:15

Thứ hai

Mọi trình độ

MUILTI-LEVEL CLASS

(HUYEN DANG)

 

Mọi trình độ

MUILTI-LEVEL CLASS

(MAI NINH) 

Mọi trình độ

MUILTI-LEVEL CLASS

(BINH)

Thứ ba

 

 

Mọi trình độ

MUILTI-LEVEL CLASS

(THUY LE)

Mọi trình độ

MUILTI-LEVEL CLASS

(HUYEN DANG)

Thứ tư

Mọi trình độ

MUILTI-LEVEL CLASS

(MAI NINH)

 

Mọi trình độ

MUILTI-LEVEL CLASS

(MAI NINH) 

Mọi trình độ

MUILTI-LEVEL CLASS

(BINH)

 

Thứ năm

 

 

 

Mọi trình độ

MUILTI-LEVEL CLASS

(THUY LE) 

 Mọi trình độ

MUILTI-LEVEL CLASS

(HAN)

Thứ sáu

Mọi trình độ

MUILTI-LEVEL CLASS

(MAI NINH) 

   Mọi trình độ

MUILTI-LEVEL CLASS

(XUAN) 

 Mọi trình độ

MUILTI-LEVEL CLASS

(BINH) 

Thứ bảy  

 Nâng cao

ADVANCED CLASS (*)

   
Chủ nhật    Nâng cao

ADVANCED CLASS (*)

   

*Lịch học được cập nhật trước các lớp học trên trang Facebook Shriyoga

BẢNG HỌC PHÍ

Thẻ hội viên (gói)/ Membership

Học phí /Fee ( vnđ)

GÓI KHÔNG GIỚI HẠN BUỔI TẬP/ UNLIMITED CLASS

1 tháng/ 1 month

3 tháng/ 3 month

6 tháng/ 6 month

12 tháng/ 12 month

 

1,400,000 vnđ

3,400,000 vnđ

6,400,000 vnđ

11,900,000 vnđ

BA NGÀY CỐ ĐỊNH TRONG TUẦN/ 3 FIXED DAYS PER WEEK

Hai - Tư - Sáu/ Mon - Wed - Fri Hoặc/Or

Ba - Năm - Bảy/ Tue - Thu - Sat

1 tháng/ 1 month

3 tháng/ 3 month

6 tháng/ 6 tháng

12 tháng/ 12 tháng

 

 

 

 

950,000 vnđ

2,700,000 vnđ

5,100,000 vnđ

9,600,000 vnđ

LỚP TẬP LẺ/ DROP IN CLASSES:

1 lớp/ 1 class

4 lớp ( sử dụng trong vòng 1 tháng) /4 classes (1 month valid)

10 lớp ( sử dụng trong vòng 3 tháng) / 10 classes (3 month valid)

20 lớp ( sử dụng trong vòng 5 tháng)/ 20 classes (5 month valid)

 

300,000 vnđ

950,000 vnđ

2,200,000 vnđ

3,800,000 vnđ

LỚP NÂNG CAO/ ADVANCED CLASS

1 buổi/ 1 session

10 buổi (sử dụng trong vòng 3 tháng)/ 10 session  (3 month valid)

 

300,000 vnđ

2,500,000 vnđ

LỚP FINDING FLEXIBILITY AND STRENGTH 

1 buổi/ 1 session 

10 buổi (sử dụng trong vòng 2 tháng)/ 10 session (2 month valid)

 

 

300,000 vnđ

2,200,000 vnđ

YOGA BẦU/ NATAL YOGA

10 buổi (sử dụng trong vòng 6 tuần)/ 10 session (6 weeks valid)

2,200,000 vnđ

YOGA PHỤC HỒI

1 Buổi/ 1 session

10 Buổi (sử dụng trong vòng 6 tuần)/ 10 Session (6 weeks valid)

 

200,000 vnđ

1,700,000 vnđ

Học viên vui lòng đến lớp đúng giờ. Điện thoại di động không được mang vào lớp học.

Ghi Chú:

  1. Giáo viên sẽ hướng dẫn lớp học tùy vào khả năng thực tế của từng học viên trong lớp, căn bản dựa vào các loại yoga truyền thống Hatha, Anusara, Hatha Vinyasa.
  2. Lớp Aerial Yoga (Yoga võng)  học phí 10 buổi học phí 1.800.000vnđ, 1 buổi lẻ học phí 200.000 vnđ
  3. Shri mở lại lớp 6g30 2-4-6 giảm 20% cho 20 khách đăng ký đầu tiên khung giờ này