• Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon

Shri Yoga Quận 3

STUDIO-2

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

6:30 - 7:30

 

MULTI-LEVEL 

(Mọi trình độ)

TRINH

 

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ)

TRÂM

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ)

NGUYỄN

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ)

TRÂM

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ)

HẬU

   

8:00 – 9:00

BEGINNER CLASS

(Yoga Căn bản)

THỦY

 BEGINNER CLASS

(Yoga Căn bản)

HUYỀN LÊ

 BEGINNER CLASS

(Yoga Căn bản)

THƠ

 BEGINNER CLASS

(Yoga Căn bản)

BÌNH

BEGINNER CLASS

(Yoga Căn bản)

HIỀN

MULTI-LEVEL CLASS

(Căn bản) 

HUYỀN ĐẶNG

 

 

 

9:30-11:15

 

 

FINDING FLEXIBILITY & STRENGTH

(Nâng cao) 

 

FINDING FLEXIBILITY & STRENGTH

(Nâng cao)

 

FINDING FLEXIBILITY & STRENGTH

(Nâng cao)

   

 

9:30-10:46

 

 

RESTORATIVE & YINYOGA

(YOGA CHỮA LÀNH) 

 

RESTORATIVE & YINYOGA

(YOGA CHỮA LÀNH) 

 

 

 

 

9:30 -11:30

 

 

 

 

 

 

 ADVANCED CLASS

(NÂNG CAO)

ADVANCED CLASS

(NÂNG CAO) 

12:00 – 13:00

MUILTI-LEVEL 

(Mọi trình độ)

LOAN

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ)

THÚY

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ)

LOAN

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ)

TRINH

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ)

XUÂN

 

 

18:15 – 19:15

 

 

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ) 

LOAN

 

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ)

XUÂN

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ)

LOAN

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ)

NGUYỄN

MULTI-LEVEL

(Mọi trình độ)

 HẬU

 

 

 

BẢNG HỌC PHÍ

Thẻ hội viên (gói)/ Membership

Học phí /Fee ( vnđ)

YOGA CĂN BẢN/ BEGINNER YOGA:

Hai - Tư - Sáu/ Mon - Wed - Fri hoặc/or

Ba - Năm - Bảy/ Tue - Thu - Sat

1 tháng/1 month

 

Full các ngày trong tuần từ Thứ Hai đến Thứ Bảy/ All days per week

1 tháng/ 1 month

700,000vnđ

 

 

 

950,000vnđ

GÓI KHÔNG GIỚI HẠN BUỔI TẬP/ UNLIMITED CLASS

1 tháng/ 1 month

3 tháng/ 3 month

6 tháng/ 6 month

12 tháng/ 12 month

 

1,400,000 vnđ

3,400,000 vnđ

6,400,000 vnđ

11,900,000 vnđ

BA NGÀY CỐ ĐỊNH TRONG TUẦN/ 3 FIXED DAYS PER WEEK

Hai - Tư - Sáu/ Mon - Wed - Fri Hoặc/Or

Ba - Năm - Bảy/ Tue - Thu - Sat

1 tháng/ 1 month

3 tháng/ 3 month

6 tháng/ 6 tháng

12 tháng/ 12 tháng

 

 

 

 

950,000 vnđ

2,700,000 vnđ

5,100,000 vnđ

9,600,000 vnđ

LỚP TẬP LẺ/ DROP IN CLASSES:

1 lớp/ 1 class

4 lớp ( sử dụng trong vòng 1 tháng) /4 classes (1 month valid)

10 lớp ( sử dụng trong vòng 3 tháng) / 10 classes (3 month valid)

20 lớp ( sử dụng trong vòng 5 tháng)/ 20 classes (5 month valid)

 

300,000 vnđ

950,000 vnđ

2,200,000 vnđ

3,800,000 vnđ

LỚP NÂNG CAO/ ADVANCED CLASS

1 buổi/ 1 session

10 buổi (sử dụng trong vòng 3 tháng)/ 10 session  (3 month valid)

 

300,000 vnđ

2,500,000 vnđ

LỚP FINDING FLEXIBILITY AND STRENGTH 

1 buổi/ 1 session 

10 buổi (sử dụng trong vòng 2 tháng)/ 10 session (2 month valid)

 

 

300,000 vnđ

2,200,000 vnđ

YOGA BẦU/ NATAL YOGA

10 buổi (sử dụng trong vòng 6 tuần)/ 10 session (6 weeks valid)

2,200,000 vnđ

YOGA PHỤC HỒI

1 Buổi/ 1 session

10 Buổi (sử dụng trong vòng 6 tuần)/ 10 Session (6 weeks valid)

 

200,000 vnđ

1,700,000 vnđ

Học viên vui lòng đến lớp đúng giờ. Điện thoại di động không được mang vào lớp học.

Ghi Chú:

  1. Giáo viên sẽ hướng dẫn lớp học tùy vào khả năng thực tế của từng học viên trong lớp, căn bản dựa vào các loại yoga truyền thống Hatha, Anusara, Hatha Vinyasa.
  2. Lớp Aerial Yoga (Yoga võng)  học phí 10 buổi học phí 1.800.000vnđ, 1 buổi lẻ học phí 200.000vnđ