• Khóa học 100 giờ
  • Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon

Shri Yoga Tân Bình

STUDIO-1

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

6:45 – 7:45

TIÊN

LOAN

LIÊN LÊ

LOAN

LIÊN LÊ

 

12:00 - 13:45

 Thúy

 

Kim

   Kim  

18:00 - 19:00

 TIÊN NGUYỄN  TIÊN  NGUYỄN  LOAN  

** Lớp 12h - 13h45, Ashtanga Vinyasa Primary Series (Ashtanga chuỗi 1) sẽ bắt đầu từ ngày 9/10/2017 dành cho người mới tập Ashtanga.

Classes

Giá (VND)

Unlimited

1 month 1.050.000
3 months 2.830.000
6 months 5.230.000
12 months 9.830.000
3 Classes a week (One month)

Mon – Wed – Fri

800.000

 

Ghi Chú:

  1. Học viên vui lòng đến lớp đúng giờ. Điện thoại di động không sử dụng trong giờ tập.
  2. Giáo viên sẽ hướng dẫn lớp học tùy vào khả năng thực tế của từng học viên trong lớp.