• Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon

Shri Yoga Tân Bình

STUDIO-1

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

6:45 – 7:45

TIÊN

LOAN

LIÊN LÊ

LOAN

LIÊN LÊ

 

9:00 - 10:00

          Arial Yoga

11:45 - 12:45

  Arial Yoga   Arial Yoga    

18:00 - 19:00

 TIÊN NGUYỄN  VY  NGUYỄN  LOAN  

19:15 - 20:15

  Arial Yoga   Arial Yoga    

** Lớp Ashtanga Vinyasa Primary Series (Ashtanga chuỗi 1) dành cho người mới tập Ashtanga.

*** Lớp Arial Yoga số dây tập có hạn, nếu tham gia vui lòng đăng ký trước ít nhất 24h.

Classes

Giá (VND)

Unlimited

1 month 1.050.000
3 months 2.830.000
6 months 5.230.000
12 months 9.830.000
3 Classes a week (One month)

Mon - Wed - Fri

800,000

Ashtanga

01 class 200,000
10 classes 1,800,000
Arial Yoga
01 class 200,000
10 classes 1,800,000

 

Ghi Chú:

  1. Học viên vui lòng đến lớp đúng giờ. Điện thoại di động không sử dụng trong giờ tập.
  2. Giáo viên sẽ hướng dẫn lớp học tùy vào khả năng thực tế của từng học viên trong lớp.