• Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon

Shri Yoga Tân Bình

 

STUDIO-1

 

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

 

6:45 – 7:45

Multi-Level

(Mọi trình độ)

 

TIÊN

LOAN

LIÊN LÊ

LOAN

LIÊN LÊ

 

 

8:15-9:15

Beginner

(Yoga Căn Bản)

NGỌC

 

LOAN

 

THAO

 

 

 

11:45 - 12:45

 

 

 

Aerial Yoga

(Yoga Bay)

 

Aerial Yoga

(Yoga Bay)

   

15:00-16:00

Beginner

(Yoga Căn Bản)

HUYỀN   HUYỀN   LOAN  
16:45 - 17:45

 

         

 

Aerial  Yoga

(Yoga Bay)

 

 

18:00 - 19:00

Multi-Level

(Mọi trình độ)

 

 TIÊN NGUYỄN  VY  NGUYỄN  LOAN  

*** Vì số lượng võng có hạn, nên lớp Aerial Yoga vui lòng đăng ký trước ít nhất 24h.

 

Monthly (theo tháng)

Fee (Học phí)

1 month (1 tháng)

 

1.050.000đ

3 months (3 tháng)

 

2.830.000đ

6 months (6 tháng)

 

5.230.000đ

12 months (12 tháng)

 

9.830.000đ

 

3 Classes a week  (3 ngày cố định/1 tuần)

 

Mon - Wed - Fri

(2-4-6 hoặc 3-5-6)

800.000đ

 

Aerial Yoga (Yoga bay)

 

 

01 class (1 lớp)

 

200.000đ

 

10 classes valid 3 months

(10 lớp hạn sử dụng 3 tháng)

 

1.800.000đ

 

Ghi Chú:

  1. Học viên vui lòng đến lớp đúng giờ. Không sử dụng điện thoại trong giờ tập.
  2. Giáo viên sẽ hướng dẫn lớp học tùy vào khả năng thực tế của từng học viên trong lớp.
  3. Lớp Yoga Căn Bản học phí 400k tháng đầu tiên, từ tháng thứ 2 trở đi học phí 600k/1 tháng