• Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon

Shri Yoga Tân Bình

 

6:45 – 7:45

Multi-Level

(Mọi trình độ)

 

TIÊN

LOAN

LIÊN LÊ

LOAN

LIÊN LÊ

 

 

 

11:45 - 12:45

 

 

 

Aerial Yoga

(Yoga Bay)

 

Aerial Yoga

(Yoga Bay)

   
16:45 - 17:45

 

         

 

Aerial  Yoga

(Yoga Bay)

 

 

18:00 - 19:00

Multi-Level

(Mọi trình độ)

 

 LOAN NGUYỄN  VY  NGUYỄN  LOAN  

*** Vì số lượng võng có hạn, nên lớp Aerial Yoga vui lòng đăng ký trước ít nhất 24h.

 

Monthly (theo tháng)

Fee (Học phí)

1 month (1 tháng)

 

1.050.000đ

3 months (3 tháng)

 

2.830.000đ

6 months (6 tháng)

 

5.230.000đ

12 months (12 tháng)

 

9.830.000đ

 

3 Classes a week  (3 ngày cố định/1 tuần)

 

Mon - Wed - Fri

(2-4-6 hoặc 3-5-6)

800.000đ

 

Aerial Yoga (Yoga bay)

 

 

01 class (1 lớp)

 

200.000đ

 

10 classes valid 3 months

(10 lớp hạn sử dụng 3 tháng)

 

1.800.000đ

 

Ghi Chú:

  1. Học viên vui lòng đến lớp đúng giờ (Nếu trễ quá 15 phút, giáo viên có quyền không cho học viên vào lớp)
  2. Điện thoại di động vui lòng để chế độ im lặng hoặc tắt, không để chuông hay chế độ rung, nếu vi phạm giáo viên sẽ mời ra ngoài. Nếu cần trả lời MỘT LẦN (có công việc quan trọng) thì ra ngoài, nếu nghe điện thoại hơn 5 phút thì không được vào lớp nữa. 
  3. Giáo viên sẽ hướng dẫn lớp học tùy vào khả năng thực tế của từng học viên trong lớp.