• Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon

Sự kiện sắp tới

TH12 27 2021

Từ 27/12 - 30/12/2021
Tổng cộng 4 ngày.

TH01 08 2022

Phần 1: Từ 08/1 - 23/1/2022 (nghỉ 02 ngày 15 và 16/01)
Phần 2: Từ 26/2- 13/3/2022(nghỉ 02 ngày 05 và 06/02)

Sự kiện đã qua

TH11 25 2021

Từ 25/11 đến 28/11/2021 (tổng cộng 04 ngày)

TH11 13 2021

Từ 13/11/2021 đến ngày 22/11. Tổng Cộng 10 buổi.

TH10 16 2021

Phần 1: Từ 16/10 - 31/10/2021 (nghỉ 23 ngày 23 và 24/10)
Phần 2: Sẽ học trực tiếp, theo dõi mục sự kiện của facebook Shriyoga và website www.shriyoga.vn

TH09 25 2021

Khai Giảng: 5g30 thứ Bảy ngày 25/09.
Từ 25/9- 4/10/2021, tổng cộng 10 buổi.