• Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon

Sự kiện sắp tới

TH09 25 2021

Khai Giảng: 5g30 thứ Bảy ngày 25/09.
Từ 25/9- 4/10/2021, tổng cộng 10 buổi.

TH10 09 2021

Từ 9/10 - 12/10/2021
Sáng: 8g30 - 11g30
Chiều: 13g30 - 16g30

TH10 16 2021

Khai Giảng ngày 16/10/2021
Kết thúc ngày 24/10/2021

TH11 06 2021

Phần 1: Từ 06/11 - 21/11/2021 (nghỉ 02 ngày 13 và 14/11)
Phần 2: Từ 04/12 - 19/12/2021 (nghỉ 02 ngày 11 và 12/12)

Sự kiện đã qua

TH08 30 2021

Thời gian: Sáng từ 6g00 - 8g00 từ ngày 30/8 - 8/9/2021

TH08 30 2021

Khai giảng ngày 30/8/2021 và kết thúc ngày 8/9

TH08 12 2021

Từ 12/08 - 15/08/2021
Sáng: 8g30 - 11g30 . Chiều: 13g30 - 16g30

TH08 09 2021

Thời gian: Sáng từ 6g00 - 8g00 từ ngày 9/8 - 18/8/2021

TH08 03 2021

Từ 3/8/2021 đến 28/8 (nghỉ ngày 12 và 14)

TH07 29 2021

29/07 - 01/08
Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật

TH07 06 2021

Từ 06/07 - 09/07/2021
Sáng: 8g30 - 11g30. Chiều: 13g30 - 16g30

TH06 26 2021

Thứ 7 & CN (04 ngày)
Từ 26/06/2021 đến ngày 04/07/2021

TH05 25 2021

Thứ Ba ngày 25/05 đến Thứ Sáu 28/5/2021

TH05 04 2021

4 tháng 5, 2021 lúc 08:30 – 7 tháng 5, 2021 lúc 16:30

TH04 17 2021

Thứ 7 & Chủ nhật hàng tuần
Từ 8g00 đến 16g30

TH03 27 2021

Phần 1: Từ 27/03 - 11/04/2021 (nghỉ 02 ngày 03 và 04/04)
Phần 2: Từ 29/05-13/06/2021(nghỉ 02 ngày 05 và 06/06)

TH03 09 2021

09/03/2021 lúc 8g30 - 15/03/2021 lúc 16g30

TH03 04 2021

Từ Thứ Năm ngày 4/3 đến Chủ Nhật 7/3/2021 (tổng cộng 04 ngày)