• Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon

Làm thế nào để khai thác năng lượng gốc"

Bên cạnh cơ thể vật lí dạng thô, chúng ta còn có cơ thể dạng năng lượng, cơ thể năng lượng và cơ thể vật lí liên quan chặt chẽ và ảnh hưởng nhau, nếu chúng ta hiểu và biết khai thác cơ thể năng lượng, chúng ta sẽ có sức mạnh từ bên trong và sẽ làm cho cơ thể vật lí trở nên cân bằng mạnh mẽ, từ đó ta sẽ trải nghiệm được sự thảnh thơi từ bên trong. 

Năng lượng gốc là năng lượng hình thành nên vạn vật trong vũ trụ, nó rất vi tế, chúng ta không thể tồn tại nếu không có nguồn năng lượng này. Trong yoga chúng ta có thể dùng nhiều cách để khai thác nguồn năng lượng này: từ việc tập Asana, luyện sinh khí (Pranayama), thiền, niệm Mantra, khóa (Bandhas), thủ ấn (Mudra), lối sống, dinh dưỡng...

02 buổi sáng tại Spanda Yoga, cô Kim Nguyễn sẽ chia sẻ cho chúng ta về cách luyện tập và lối sống như thế nào để ta có thể khai thác được nguồn năng lượng gốc này với việc vận dụng các nguyên tắc định tuyến Vũ Trụ của Anusara Yoga một cách nghệ thuật để tạo dòng chảy xuyên suốt cho năng lượng gốc đi khắp cơ thể, mang lại sự nuôi dưỡng, sức khỏe tổng thể và thể chất và tinh thần sẽ được thăng hoa và tiến hóa, cơ thể sẽ có khả năng tự chữa lành, tâm trí sẽ được thanh lọc! Mang lại hiệu quả tối ưu cho việc thực hành yoga! 

02 buổi sáng ngày 22 và 23 tháng 05: 700,000đ/ 1 người 

Nhóm 03 người sẽ giảm còn 600,000đ/1 người 

Số lượng chỗ có hạn, xin vui lòng đăng ký sớm giữ chỗ qua chuyển khoản: 

Số tài khoản: 0071001026064

Tên tài khoản: Nguyễn Thị Kim, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hcm.

Xin vui lòng chụp hình, gửi inbox cho cô Kim Nguyễn sau khi đăng ký! 

Care & Share

Kim Nguyen/Shriyoga