• Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon

Bằng 200 Giờ Khác Với Bằng 300 Giờ Và Khi Nào Mới Đủ Điều Kiện Đăng Ký Với Tổ Chức Yoga Alliance Mỹ (Ya)

Rất nhiều bạn thắc mắc về điều này, hôm nay mình viết ngắn gọn giải thích cho các bạn hiểu sơ về căn bản nhé - học yoga ở đâu uy tín

A. Bằng đầu tiên và căn bản nhất được công nhận bởi tổ chức YA là bằng 200 giờ, bằng này các bạn có thể học ở bất cứ trường nào mà là thành viên (có đăng ký) với tổ chức YA, còn chất lượng và tiêu chuẩn thì YA không kiểm soát được, vì vậy các bạn phải chọn trường một cách cẩn thận khi đăng ký học 200 giờ

B. Bằng 300 giờ (có thể học một lần hoặc nhiều lần học cho nhiều phần cộng dồn cho đến khi đủ 300g) là một chương trình hoàn toàn khác với chương trình 200 giờ theo quy định của YA.

- Nếu bạn có bằng 200 giờ chương trình A rồi, rồi học tiếp 100 giờ của chương trình của 300 giờ (B) thì bạn chỉ được tính là đã có 200 giờ, bạn phải bảo lưu 100 giờ đã học này cho đến khi bạn học đủ 300 giờ ở chương trình B

- Nếu bạn CHƯA có bằng 200 giờ A mà chỉ có bằng 300 giờ của chương trình B thì bạn chỉ có thể bảo lưu kết quả, bạn không thể đăng ký 300 giờ này với AY cho đến khi bạn học bằng 200 giờ của chương trình A; lúc này bạn sẽ cộng A và B lại và bạn đã đủ điều kiện để đăng ký với tổ chức YA thành bằng 500 giờ.

Trên đây là những thủ tục đăng ký với YA nếu bạn có ý định học lấy bằng quốc tế và đăng ký với tổ chức yoga của Mỹ này.

Kim Nguyễn/Shriyoga