• Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon

Biến thể để làm gì

 

Biến thể để làm gì, là để dễ dàng thực hiện động tác và thế, và có thể làm cho thế hoạc động tác đó ra nhiều kiểu khác nhau và tăng thêm *level* cho sự luyện tập hơn, sẽ có nhiều động tác và thế hơn làm cho sự luyện tập thú vị và năng lượng hơn... giúp cho Thầy cô giáo có được nhiều sự linh hoạt hơn