• Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon

Ý Nghĩa của từ “Namaste”

‘Namaste’ là một điệu bộ chấp hai lòng bàn tay trước ngực và cuối đầu chào trước khi bắt đầu và khi kết thúc lớp học yoga ở đâu uy tín

Sự chấp hai lòng bàn tay thể hiện rằng trong mỗi chúng ta điều có một niềm tin thiêng liêng từ trong tâm và điều này được tìm ẩn ở luân xa thứ 4 ( con tim). Điệu bộ là một cảm nhận của một linh hồn đối với một linh hồn khác. Nama có nghĩa là :cúi đầu, cúi chào, as có nghĩa là: Tôi, và Te có nghĩa là: Bạn. Vì vậy “Namaste” có nghĩa là “Tôi kính chào bạn”.

Để thực hiện điệu bộ này chúng ta chấp hai lòng bàn tay trước ngực( con tim )mình, nhắm mắt, và cúi đầu. Hoặc chúng ta có thể chấp hai tay ở phần giữa hai chân mày(con mắt thứ 3) cúi đầu và sau đó đưa tay về trước ngực.Điều này thể hiện sự kính trọng từ bên trong.Mặc dù ở phương tây chào bằng miệng “Namaste” là sự liên kết cho điệu bộ( họ có thể không thể hiện điệu bộ chấp tay), nhưng ở Ấn Độ, việc chấp tay và cúi đầu đã biểu hiện được ý nghĩa “Namaste”, vì vậy việc chào thành tiếng “Namaste” cũng không cần thiết khi chấp tay cúi đầu.

Đối với thầy và trò điều này sẽ liên kết hai bản thể lại một cách mạnh mẻ vô thời gian, xóa hết những  cái tôi bên trong. Nếu được thể hiện với một cảm nhận sâu sắc từ bên trong con tim không có sự can thiệp của lý trí, một sự hợp nhất sâu sắc của tâm hồn sẽ nở hoa.

Điệu bộ Namaste tốt nhất nên được thể hiện trước khi bắt đầu và khi kết thúc lớp học. Thông thường nó được thể hiện cuối lớp học vì lúc này tâm trí được thư giãn và năng lượng trong phòng học thì yên bình hơn. Người thầy bắt đầu chào để thể hiện lòng tôn trọng và biết ơn đối với những người sư phụ của người thầy và những học viên đã tham gia lớp học, người thầy sẵn lòng dang tay đón nhận học viên hòa nhập vào sự liên kết này, cho phép sự thật được tuôn ra - sự thật là tất cả chúng ta là một nếu chúng ta sống bằng con tim.

Dịch theo nguồn tin của Yoga Journal.