• Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon

Khuyến khích khách mới trải nghiệm tập yoga tại Shri Yoga

Từ ngày 16/05/16 Shri yoga giảm 50% cho 50 thẻ tập gói 1 tháng (không giới hạn buổi tập). Thẻ tập có thẻ được mua dùng làm tặng người thân, bạn bè...

Lưu ý: Chương trình không áp dụng cho các hội viên đã và đang tham gia các lớp hàng ngày tại Shri yoga