• Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon

Chủ đề lớp nâng cao Anusara hôm nay : PRANA VÀ APANA!

học yoga ở đâu uy tín

Tư thế: thăng bằng tay Koundinyasana B chuyển vào thế Astavakrasana (Tám góc)

Mukta Hasta Sirsasana B (Trồng Chuối không tay - biến thế lòng bàn tay úp xuống)

Hai luồng năng lượng sống Vayu (Gió) chính là Prana-Vayu (năng lượng đi vào và hướng lên) và Apana-Vayu (năng lượng đi ra và hướng xuống)

Prana-Vayu ngụ tại đầu, ở ngay chính giữa 2 chân mày - con mắt thứ 3. Năng lượng này bao trùm nơi lồng ngực, đi vào bên trong và đi lên để nuôi dưỡng não bộ và đôi mắt; đồng thời nó điều khiển sự tiếp nhận việc ăn uống, hơi thở, các giác quan và suy nghĩ. Vayu này là năng lượng chính của cơ thể và điều khiển, nuôi dưỡng những Vayu khác.

Apana-Vayu thì cư trú tại khu sàn chậu và năng lượng của nó bao quanh vùng bụng. Apana-Vayu là đi xuống và đi ra để điều khiển sự hoạt động của những cơ quan nội tạng liên quan đến tiêu hoá, sinh sản và sự đào thải.

Kim Nguyen