• Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon

Chủ đề hôm nay : Sat Chit Ananda

#học yoga ở đâu uy tín

Chủ đề hôm nay Sat Chit Ananda là chân lý tuyệt đối (Absolute Reality) luôn tồn tại bên trong mỗi sinh linh trong vũ trụ. Quý chị em đã được hiểu 3 từ này trong lớp hôm nay thông qua cách tập luyện thông minh, an lạc

Sat: Truth, existence: sự thật, sự tồn tại
Chit: consciousness: sự tỉnh thức
Ananda: Bliss, pure Love: niềm hạnh phúc, an lạc.
( Body, Mind, Spirit)

(Tham khảo bài hát Anusara có 3 từ này và trong bài Moola Mantra cũng có 3 từ này)

Tư thế: Vasisthasana with Vriksasana Leg - thăng bằng tay nghiêng với một chân ở thế cái Cây, Purna Dhanurasana - Cung Toàn Phần, Ananda Balasana - Em Bé Hạnh Phúc

Kim Nguyen