Lịch học và Thẻ học viên

Lịch học tại Shriyoga

Thứ hai

6:30 - 7:30

Mọi trình độ
MULTI-LEVEL CLASS
(QUYEN PHAN)

-------

12:00 - 13:00

Mọi trình độ
MULTI-LEVEL CLASS
(MAI NINH)

-------

18:15 - 19:15

Mọi trình độ
MULTI-LEVEL CLASS
(CAM LINH)

Thứ ba

12:00 - 13:00

Mọi trình độ
MULTI-LEVEL CLASS
(THU NGUYEN)

-------

18:15 - 19:15

Mọi trình độ
MULTI-LEVEL CLASS
(HUYEN DANG)

Thứ tư

6:30 - 7:30

Mọi trình độ
MULTI-LEVEL CLASS
(MAI NINH)

-------

12:00 - 13:00

Mọi trình độ
MULTI-LEVEL CLASS
(MAI NINH)

-------

18:15 - 19:15

Mọi trình độ
MULTI-LEVEL CLASS
(HAI BINH)

Thứ năm

12:00 - 13:00

Mọi trình độ
MULTI-LEVEL CLASS
(THU NGUYEN)

-------

18:15 - 19:15

Mọi trình độ
MULTI-LEVEL CLASS
(MAI NINH)

Thứ sáu

6:30 - 7:30

Mọi trình độ
MULTI-LEVEL CLASS
(MAI NINH)

-------

12:00 - 13:00

Mọi trình độ
MULTI-LEVEL CLASS
(AN LE)

-------

18:15 - 19:15

Mọi trình độ
MULTI-LEVEL CLASS
(HAI BINH)

Thứ bảy

9:30 - 11:30

Nâng cao
ADVANCED CLASS (*)

Chủ nhật

9:30 - 11:30

Nâng cao
ADVANCED CLASS (*)

(*) Lớp không cố định. Vui lòng liên hệ trực tiếp 

Hotline - 0368067612

Tel/ Zalo/ WhatsApp - 0913764776


Lịch học ONLINE qua Zoom

Thứ hai

6:00 - 7:15

Mọi trình độ
MULTI-LEVEL CLASS
( THUONG LE )

-------

18:00 - 19:15

Mọi trình độ
MULTI-LEVEL CLASS
(MAI NINH)


Thứ

6:00 - 7:15

Mọi trình độ
MULTI-LEVEL CLASS
(THAO QUYNH)

-------

18:00 - 19:15

Mọi trình độ
MULTI-LEVEL CLASS
(THAO QUYNH)

Thứ sáu

6:00 - 7:15

Mọi trình độ
MULTI-LEVEL CLASS
(THUONG LE)

-------

18:00 - 19:15

Mọi trình độ
MULTI-LEVEL CLASS
(MAI NINH)

Thẻ Học Viên

Gói Không Giới Hạn Buổi Tập   (Unlimited Class)

1 tháng (1 month) | 1,400,000 vnđ

3 tháng (3 months) | 3,400,000 vnđ

6 tháng (6 months) | 6,400,000 vnđ

12 tháng (12 months) | 11,900,000 vnđ


Ba Ngày Cố định Trong Tuần    (3 Fixed Days Per Week)

Hai - Tư - Sáu (Mon - Wed - Fri)
Hoặc (Or)
Ba - Năm - Bảy (Tue - Thu - Sat)


1 tháng (1 month) | 950,000 vnđ

3 tháng (3 months) | 2,700,000 vnđ

6 tháng (6 months) | 5,100,000 vnđ

12 tháng (12 months) | 9,600,000 vnđ

Lớp Tập Lẻ    (Drop In Classes)

1 lớp / 1 class | 300,000 vnđ

4 lớp ( sử dụng trong vòng 1 tháng) / 4 classes (1 month valid) | 950,000 vnđ

10 lớp ( sử dụng trong vòng 3 tháng) / 10 classes (3 months valid) | 2,200,000 vnđ

20 lớp ( sử dụng trong vòng 5 tháng) / 20 classes (5 months valid) | 3,800,000 vnđ

Lớp ONLINE qua Zoom


✅ LỚP THÁNG

1 tháng (1 month) | 800.000 VND

3 tháng (3 months) | 2.250.000 VND

6 tháng (6 months) | 4.200.000 VND

✅ LỚP TẬP LẺ/ DROP-IN CLASS: 200.000 VND

Vui lòng lưu ý những điều sau để có trải nghiệm tốt nhất và vì sức khỏe của bạn:

*ĐỐI VỚI LỚP ONLINE