Liên Hệ

Giờ làm việc & Thông tin liên hệ

Số điện thoại: 091 382 39 98

Thứ Hai, 6g30 Sáng – 7g30 Tối

Thứ Ba, 9g Sáng – 7g30 Tối

Thứ Tư, 6g30 Sáng – 7g30 Tối

Thứ Năm, 9g Sáng – 7g30 Tối

Thứ Sáu, 6g30 Sáng – 7g30 Tối

Thứ Bảy, 9g30 Sáng – 12g00 Tối

Chủ Nhật, 9g30 Sáng – 12g00 Tối

Địa chỉ:

We are located at 136 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Shriyoga mong chờ được chào đón bạn!