Liên Hệ

Giờ làm việc & Thông tin liên hệ

Số điện thoại: 0368067612

Thứ Hai, 6g30  – 19g30 

Thứ Ba, 9g  – 19g30 

Thứ Tư, 6g30  – 19g30 

Thứ Năm, 9g  – 19g30 

Thứ Sáu, 6g30  – 19g30 

Thứ Bảy, 9g30  – 12g00 

Chủ Nhật, 9g30  – 12g00 

Địa chỉ:

We are located at 136 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Shriyoga mong chờ được chào đón bạn!